за Родопите и родопския диалект

Блог - най-най

Комити

Понеделник, 23 Ноември 2009 12:29 от Красимир Николов

По тия, нашите места, беше още турско. Ходеха комити по селата.

Еднъж отидах горе, при бравите. Отдалече слушам - кучетата лаят. Гледам - чобанинът търчи към мене, ама пострашнял, като да е жив закопан. Думам му:

- А бе, Кръстьо, да не си болен нещо?

- Ах - каже - аго, остави, тука има комити... Като кажеше „комити”, мен ми загаряше на корема.

Помислих да се върна, ама гледам: отзад двамина вървят по мене. И рипнах от коня. Какво да правя? Пък там, край огъня, при овцете, седят 30-40 души на колело. Сабите им на една страна, манлихерките на друга. Викат ми:

- Я ела тукана! Отидох.

- Иди - каже комитета - да фатиш един овен от твоите, ама от твоите. Чузд да не фатиш. И хубав брав да фатиш.

Имаше един овен, да ти е драго да го гледаш - хубав, як, с тюмбелек [*]. Фатих го. Водя го таман при войводата, при големеца. Жално ми е за овена, ама ми е по-жално за мене си. Войводата ме погледна, па грабна ножа:

- Да те вземе дяволицата, оти тоя овен водиш?

- Ти рече убав овен да доведа, па тоя на 500 овце е най-убав.

- Ами кой ще ти води овцете, бре?

- Има и други - думам.

- Да го пуснеш - вика, - че сега ще ти отсека куфарицата! [*] Гледай го ти, не му е жал за такъв овен!

Как ще го верувам? Комита!

- Пусни го - вика - и фати друг.

Доведох им друг - заклаха го, одраха, туриха да се пече. Думат ми:

- Остани да го изядем!

Бе, как ще ям чеверме, я треперя. Думам на чобанина:

- Иди речи на войводата, ако ме коли - да ме коли, я няма да ям чеверме. Работа имам в село.

Отиде Кръстьо, поговориха-поговориха, па ме викна войводата:

- Земи кожата на овена, ще я носиш на баща си. И много здраве от мене ще му носиш.

Рипнах на коня, до обед дойдах тукана. Отворих двора, баща ми се изплаши:

- Оти бре така?

Разправям му. Той ме слуша, мисли, па дума:

- Добри люде ще са, щом за един брав им е домиляло. . . Нас ни плашат с тях, па те и нашето имане чуват; дето се вика, тръгнали са курбан да стават... Добри люде ще са, добри!..


Разказал: Ю. ДАРАКЧИЕВ
Записал: Р. Христов


*
тюмбелек - голям хлопатар
куфарица - глава

Добавете коментар