за Родопите и родопския диалект

Блог - най-най

Деридерески мухабете

Понеделник, 16 Ноември 2009 15:44 от Емануил

Б1: Хах,Минку ал си ти мър!Я ни мога та позна!Ти си са ятце нагиздила катога нивеста подиш!

Б2: Ам хъ видиш ли се мене децасъ ъс какъв фустань ма нагодиха!Да съм била корсом в модъна!Тюх,да и са пика в модъна!

Б1: Ам те ни нивърши модъна!Те ма мене аднъж нагадаха по комбилизон и килоте да търна на бесенън да са сме били къпали.

Б2: Я им реках ама бърадно ма не чуе!

Б1: Ам ти каквъто си будалева кефове да угадаш да не отиде!?

Б2: Мъльчи мър,ам какще!То ми са нахуда пак толкова акълчек.Упреш букадар миллет я да са съголя!Ааахак!

Б1: Ам да се правите са както са сетате!Старчето щу прави,пие ли яце пущината?

Б2: Ууу пие та ни му пита!Ага са рече шести и то като избейхутено търчи на пощъна!Земе пенцине и търчи да са налива и дорде го я със сопа не забера ни станува от масънъ!Пак ако са сберът ъс на Радка лелина чолекът щът да осъмнат!

Я ида и го от вратана зарукам:”Сенка...Сенка бре!Ам хайде бре льъ котри вакут е!Ти аль хайване немаш да сгадаш бре?”И то га ма нарунти:”Ам от идиш!Кому я реках ейтув да не припаря?Я ти ще каза ага си са у нам уднесеме!”И я тогава фатам от дебелата страна:”Стани чи ти прихалнувам и ракията и сичкото!Хадя да ни удривам ъс дреновасъ тоягъ!” И то върви по пътян и пцова и рука и дорде си у нам идим очинките ми изгореват от людето дито на видят!

Б1: Ааах ах ах!Ти си тогава ятце на гулюм дерт!Ооо ам то йе на всекъде ейтей.Йъла види у нам щу са идиме рукане и сдигане!Ама чолек ага наброи та му са вравнева.Мойсус чулечище е фатилу да забурева и тогава ейсе на скоро малле от нам да го изфиря да върви да жуве на колибана.Оградило са е в петък вечер и го глйъдам я от дълеко мери сокакан и стипа от високо ...ама никак му ни реках зам маразъ да нема. Юч-дьорт пъте са хласна на капиене дорде флезе ...ама пак можи та флезе. Я корсум са геджмеря по вътре ама мъсус го глйъдъм щу прави.Нва му зър накапа да разправи хайванене и куц-пец отсурна са на потунън. Аче го слушам пцова и рука и излезе най накраяс.Я му викам: „Хадя ко ти са яде софръса е кладена та йъла яж” ... то пак никак ни рече ам сабу галошене и флезе .Напука са свинето като не видювало и я зараздигах съдковене и му викам: „Сгоди ли хайванете бре” И то: „ Му им бра кахър тем и сгодих и завързах и притворих се биля ша да са и заспали” ...и отиде и си легна.Я дорде омия съдвене и поразчистя и то си стана мале сръденъщ.Кратих я работата за соден и търнах нах хъляна да са пика и заминам я приз дворън ...свиди ми са катуга отворена вратана на потунан и я си викам „Сва оти ма е дремка налегната та ми са ейтей свиди и никак” ага ...отварям вратана на хъляна и ми изрипна глава магаришта...ууу дано та в пущината ...отвързало са е магарено и де да са фъвре в кенефян ...уляле пукна ми жъжкъса...и ми са беше вкиснало ама сабален му никак не реках я си прибрах магарено и било ли е, ни ли е... Та такиф работи.

Б2: Ве сте и ве имели сънселя по вам ... ам остареваме и ни вършим работа ам се лу да ... я се пода чи ля пак загечнах да видя щу ли ша да омагря пак за вечера...

Б1: Да то си и я пода ....ам яла будин ден нах нам да полафим.

Б2: Ейсе га сберем сеносо ша извървя....хайде жива и здрава и млого селям на твоят чулек.

Б1: Ша му нося ...айде и ти жива и здрава!

Добавете коментар