за Родопите и родопския диалект

Блог - най-най

Бабини сакънтии

Сряда, 25 Ноември 2009 14:38 от Ангел Шеев - Шею

Нимой са майци, назлъндúсва,
ам стóри си за теб хасап.
Юнак та кáматън бендúсва,
юнак имóтан и ербап.

Пък ти си мяса подминола
във сéло не адна мома.
От мóмскосо бая си зьола,
айсга са пúтиш у дома.

Късметяс зóрла та потроси,
пък ти си пуста будала;
та тó на роки ша та носи,
ша имаш коща и кола.

Ех на времьото друго беше.
Мома дорде са заглавú,
години шиеше, предяше
дорде момаре навървú.

Айсга диньоса са обóрна
и нема нищо отнапрéж.
Мóма айсга да тросиш с бóрна,
ракия блага да пиéш.

Га гльодам как са къръщисват
и са оставят на инать,
чи те дорде да алащисат
и рипкат пак във друг кривать.

Нимой са, майци, ти опúна,
чи хептен ша са фавъртúш.
Вървьот година след година
и все мома ша си седиш...

Още от тази категория: « Стрику Насо Шаран »

Добавете коментар