за Родопите и родопския диалект

Блог - най-най

Каза ми Къльмана Стана

Вторник, 15 Април 2014 17:59 от Ангел Шеев - Шею

Балнóваш, мáйци, виж чехрьóта,
крива ти е, видям я диньóта.
Кутрá мома та докундúса?
Какво ти тóлкув не бендúса?

Кóща имаш – нова оградéна.
Юничка купи йóдра, заплодéна.
На рап’та ходиш утирно с колáна
и я съм с тебе-гóтова кальмáна.

Дóйде ми , кальмáно до зъбéсе
да слушам как одýмват мá людéсе.
Ала айн вá е нищо- друго стáна,
стóри ми го снóща Марияна.

Вика: запишú си го на чéло-
аз няма да живея тук на село!
Забравú, че ще отглеждам крави
и ще търпя тез селски нрави!...

Какво да правя чýдям сá от снóща?
Да зарязвам село- нóва кóща?
Откóле Марияна мá опúна
да вървим да рáп’тим във чужбина.

Айт’вá е , майци, бáлно и...артúсва.
Каквóто да ти рéка не удúсва.
Да ти рéка да я слядиш- мога;
да ти река „óстави я” щá излóга.

Тьóжко вряме дойде за децáса.
Само стáрисе си с’дúм в селáса.
Гльóдам в махалóна за година
колко млади йóмнаха в чужбина.

Ала Господь здраве да ви дава!
Опрáви сá ще нáшаса държава!
Само чи кога и я не знам
и ни смяям даже и акъл да дам!...

Ангел Шеев -Шею

Добавете коментар