за Родопите и родопския диалект

Блог - най-най

ЕСГРАОН

Неделя, 13 Декември 2009 13:48 от Ангел Шеев - Шею

Не пóвням кога айсáя система „ стартира”
и врють людесе ги тá номерира.
За хубаво беше, или пък не
от тогав всяк има си ЕГН.

От грáжданскес нóмер мърдане нéма!
Влезéш ли в компютър- отпада „калéма”!
С натискане кôпки всичко сá прави-
продаваш, купуваш- хич тá не бави.

Дýмаш будняму, пък той „дава заето”
Успокояваш го: „то е от ЕГН-то”.
Лю десеть са цифри- жухáн информация
и с тях оправдаваш буднóж „закъсáция”

Ага парó да даваш- óко хмú не мига;
ако имаш да зúмаш и компютър не стига.
То сá óрдере пúсват, фактура, беляшка.
Кат гá компютърън нóси дýша чиляшка.

Дóхторън личен с компютър борáви,
„вкарал” е вóтре и бóльни, и здрави.
Лю само отвориш и затвориш вратáна,
докторска такса ти зúма сестрáна.

ЕГН, ЕГН, откакто нá дамгóса
на двáж, на трúж, яко убôрква са хавôса!
Напреж без ЕГН людете са жúли
и по-шенлúви, и по-здрави са бúли.

Нали си живяйме днес в демокрация,
тъй ша я караме-„със номерация”
Докундúсват на яце сяя политици,
на людéсе викат „електорални единици”

Аднó са я чудя- дъли най-накрая
ЕГН ша трява за влизане в РАЯ???

Още от тази категория: « Дядо Коледа Холестерол »

Добавете коментар