за Родопите и родопския диалект

Блог - най-най

Новогодишно 2003

Сряда, 30 Декември 2009 15:38 от Ангел Шеев - Шею
Снежôкъс няк ви люде ги завáри
със пáлто старо и с папýця стари.
То още по наблúжаме Европа.
Бензúнъс - скôп, че и ракия скôпа.

Годúнаса е само чисто нова
и пак пеé си Лили Иванова.
Поп фолкъс яце здраво клати
айняе там “червéнине домати.”

И артúстисе ги фáти кесатлък
та ракия рекламират “с майсторлък.”
Годинаса щé дá е мяса бýрна.
Ша мôчат да ни прититюнят…урна!...

Добавете коментар