за Родопите и родопския диалект

Блог - най-най

Манол Яръмов - Гугльо Избрана статия

Неделя, 28 Февруари 2010 22:42 от harmansky
Баба Рада Омръзна на баба Рада на чузди да са нагада. Докато бе млада, врюм бе за наслада. Ага остаре, газон хи са превре. Беше порва в селуну, сега е първа на опашкана. Гледат я синове и внуци, ала нах срьощу, оти са копуци баба Рада взе да са напикава и насира. Ала пак не се предава и не запира, да не дава мира. Омръзна на баба Рада, от харкумана кратох да извада и зафана да иска да й варят каша, защото е била в село баша Тогава снаха й Велика сърдито се развика: - Гледайте къде серете, защото сами ще се перете Горко ми от вашите паршници, фавоне ми се душица, с гачка дрипине ви сурна в рекана да ги гмурна.
Свързващи думи

Добавете коментар