за Родопите и родопския диалект

Блог - най-най

Извадка

Четвъртък, 15 Октомври 2009 16:09 от Ангел Шеев - Шею

Айсигашнисе моминки
врють са бялнали ножинки.
Грьопало е то приз корста,
гашковене- два-три порста...

Добавете коментар