за Родопите и родопския диалект

Блог - най-най

Майски сакънтии

Неделя, 28 Март 2010 14:54 от Ангел Шеев - Шею

В май мясец дохóда сакънтúюф момент
ако трява да са стяга абитуриент.
Майки, бубáйковци търчóт и купуват,
дятено трява да обличат, обуват.

Рокли, тоалéте, нови панталóне.
Колúне закúчват с ленти, балóне.
Агá сá зафáти, та до две нидяли
серенади, рýкуть-люде недоспáли.

По стара изпитана наша традиция
има млóго людя с болна амбиция.
И все са повтаря тоя стар хадéть.
Гимназия да свóршиш е вейке каймéть!

Гльодам ги, спомúнам младите години,
агá нимяше тóлков пóльни магазини.
Агá нимяше нито джобни телефóне
и за сефте надяваш модерни панталóне.

Гльодаш и си мислиш: минóва бал след бал
и зафáташ да усяташ, че бая си остарял!...

Добавете коментар