за Родопите и родопския диалект

Блог - най-най

Шведска маса

Четвъртък, 15 Октомври 2009 19:56 от Ангел Шеев - Шею

Не гáли стрику Насо да са втúка
и да са забайхýтьва с политика.
Кротък чиляк си пада- арабия,
на гайда свири, пийнува ракия.

Две мутьки пенсии с бабицана зúмат,
кокошчици пет- шест и кóза имат.
В състав гайдарски стрику Насо ходи,
чат- пат на празник Нáсовица води.
Аднож по избори го кметън троси
и му зарúца гайдана да носи:
-Голями люде идат утре, вика,
с гайда трябва да ги срьошним, стрика!
- То нéма лошо, стрику Насо рече,
ам мяса да са яце от делече?
- Не, нашенски са, слуша им се гайда,
я стар гайдар са втáсах да им найда.
Посрьошнаха ги, както трява стана,
някви бяха с жéнине, с децана.
Га влязаха в адна голяма зала
имяше маса с яденета цáла
лю каквото úщиш, пиенета бол,
хубаво, ама въобще нимяше стол.
Наблúжат люде, зимат си в чиния,
побúват са, яйной пиьот ракия.
Бая са стрику Насо сакъльдиса,
погльодна келнер пиене разниса:
- Мóмче, оти нема стол на сая маса,
чи мен ма наболяват коленáса?
Позасмя са келнерън и рече:
- Това тук шведска маса е, човече!...
Повярвайте ми, тая шведска маса
хич не бендиса са на стрика Наса.
То кат‘га му в ляво горло влязе
малко сидя и борже си излязе.
-На “швецисе “ ли ние ша са дадéме,
като тях да адéме и пиéме!...

Добавете коментар