за Родопите и родопския диалект

Блог - най-най

Финикийски знаци

Петък, 16 Октомври 2009 18:44 от Ангел Шеев - Шею

Финикийци нáкакви са измислили пароса и от тогава áнджак друга станала диньоса. Години, векове от финикийско вряме са миноли и пароса правила войни , каймéтя и неволи. Пък в наше вряме, ейзга какво са получава, ей тъй чáбуджак опосква са държава. И додé са чудеха людесе какво е демокрация, жухáн пари са стопиха, фáти ги инфлаци.

Адин приятел вчера в кафеньона обяснява как продал ваднож две тéлета и крава. На сметка той парине в банка внúса, че внучкана платено обучение записа. Какво да прави, дятено учú платено и чилякън мисли, че е уредено. Парине в банкана са пет години бúли и той си мисли все ша са ги олихвили.

Отишол да тегли пари на дятено да дава и да знайте драма в банкана са разиграва. На компютърън служителкана чукнала беляжка, опулил са чúлякън и помислил- “има гряшка”.

Обясняват му, че аднож ги фáтила инфлация. Сетне – трине нули, викат му деноминация...

И до днеска си чилякън все балнóва, адосва са буднож, буднож и пцóва. Аднáна вноска криво- ляво са платили и сетне по адна студена вóда пили.

И паро да имаш, може да ти са додява, ако чиляк не може да я управлява.

Добавете коментар