за Родопите и родопския диалект

Блог - най-най

Блондинки и блондинки

Събота, 17 Октомври 2009 09:14 от Ангел Шеев - Шею

Приятел имам. До стотинка
ушонка го адна блондинка.
Под кóжана му та навря са,
чилякън вейке будаляса.

Като лисица с хитра хватка
тá триста лева му “опатка”.
Шофьорски курсове записа
и будалота тáкси внúса.

Палта купуваше хи с кожи,
във тях хиляда лева влóжи.
Разсýрка я по ресторанти-
петь грама порстень с диаманти.

Как на акълън хи дохóда,
влепúла картана с "пин-кода".
Измокнала от банкомата
чак и последнана заплата.

Сега чилякън съжалява,
с ракия са успокоява...
Нека всяк мож да са поучи,
какво накрая му са случи.

Как хитърко го тá измами
и с грък нах Гърция нарами.
Ех, будалúци будалясти,
внимавайте буднож с нивясти!
Внимавайте и със момúнки,
и хеле пък ку са блондúнки!

 

Добавете коментар