за Родопите и родопския диалект

Блог - най-най

Нашенски текст

Събота, 17 Октомври 2009 09:27 от Ангел Шеев - Шею

Нашенски текст на староеврейска песен

/женски вариант/

Отколе мама ми затрáля:
- Нимой да фúриш ти Михаля,
чи нему му е юмон на вяйка;
в главона мяса пробúта ляйка.

Я чостиш гльодам та с Илия,
пък яце бýфка си той ракия.
То кáта вечер са наковáва
и сетне в пóдникън си той заспава.

Я чóстиш гльодам та и с Тóша
пък майка му е яце лóша.
У тях нивяста ти, ако úдиш,
хайваня с дрипи айтам ша видиш.

Тебе та, Митьо, най- приляга,
че чостиш той масáля сляга.
Че той си има фирма богата,
и ша та гльода лю в устата...

Нашенски текст на староеврейска песен

/мъжки вариант/

Откóле мама ми затрáля:
Нимой да фúриш ти Михаля.
Нивяста найди да та подбúра,
чи тятько ти са и той нервира.

Пък да си найда я не мога.
Гори ми на главоса огънь.
Буднож ма фáта сакантия
и пак изпивам кило ракия.

Я запознах са със Иванка,
пък тá излязе нимфоманка.
Не мина мясец, отбор юнаци
наборже станаха със мен ортаци.

Какво да правя я са чудя.
Нощя са стрьоскам и са будя.
Дали ша найда мома за мене,
или ша óстана я стар ергенин!?...

Още от тази категория: « Педагогическо Компютър »

Добавете коментар