за Родопите и родопския диалект

Блог - най-най

Компютър

Събота, 17 Октомври 2009 11:57 от Ангел Шеев - Шею

Слушам вчера как кара са снахóна;
беше походила по махалóна.
Синон я слуша, а пък та наряда:
- На гости у Иванка бяхме в сряда.
Какъв компютър купили на Сашко,
а нашето дете е сиромашко!
Баща ти да помогне- наем взима
и Митето компютър да си има.
Без чужд език, компютър в наше време
никой за нищо няма да те вземе.
Какво да правим, пак парици сбрàхме.
Със бабана бая си поговяхме.
С га гльодам дятено нахвóн ни хóйка
и втáсва са да нема даже тройка.
Компютърън е дяволска машина.
Лю дума Митко с люде от чужбина.
Със чукане по кóпкине си писват
и вика- даже няк ви са бендисват.
С компютърън какво ли са ни прави.
Гльодах- скомпютъре дуьот и крави.
Пък телефончек- в жóбана го носи,
чак от Америка адно го трóси.
Какви машинки сториха людесе
пък ние още фириме овцéсе!
И колко рáп ти дето ги не знайме,
то от пенсия до пенсия живяйме.
Слушам-думат за войнана във Ирак.
И война с компютъре са прави пак.
То самолéтене компютър кара
и бомби пуска, мамата му стара!
Ех, аратлик, май рано са родихме!
Двамúнаса до трети клас учихме.
Техники, компютре, „гола мода”…
Нам са падна само да са гльода!...

Още от тази категория: « Нашенски текст Отколешно »

Добавете коментар