за Родопите и родопския диалект

Блог - най-най


Warning: Creating default object from empty value in /home/kvovikas/public_html/napenalki.com/components/com_k2/models/item.php on line 274

Мартенска хаво 2001

Вторник, 20 Октомври 2009 16:15 от Ангел Шеев - Шею

Наголемя деньос. По- топло става.
Тув- там снежок са още бялка.
Във махалона ягънце приблява,
насрьощо чуе се тътрàлка.

Пак забуряват дертьове людéсе,
разтóрнуват са като мравки.
Снегон напольнил с вода e дерéсе
и с кал барýги и канавки.

Болнáви старци пак са даврандúсват,
по пейки млáдине са кýдят.
На порс и на гибрúца замирисва,
тряви, китьки пак са будят.

В градон търговци мартеници кичат
(и то от всякакви чешúтя.)
Във рейсън ученици, ученички,
правят са, че ги бульот ногúте.

И кучета лангýря са надлáват,
плашат жéни и дечúнки.
Цúганкине с мотьки окопават
за китьки ляхи и градинки.

И прошка зьоха си людéсе скоро.
Мнозина зóрлен ша говяят.
За кокал политици пак са борят,
за нов мандат са те надяят.

А планиноса ша са пременóва
със лúсте и със китьки млóгу.
Дано късметяс на ни подминóва!
Да са помолим ние Богу!

Още от тази категория: « Урощисване Бабини дертьове »

Добавете коментар