за Родопите и родопския диалект

Блог - най-най

Цингурисници

Вторник, 20 Октомври 2009 16:26 от Ангел Шеев - Шею

Напрéж май не имяше коща да ни са внисаха парици в “пóща”. Тъй на ДСК людесе още викат и за зор заман пари затúкат. Добре, ама от десет и кусýр години людéсе помнят празни магазини. По-сéтне банки, пирамиди и грабеж, измами - óко да ти види. В наше село знам бáрем троúца, тресяха са на пýстаса парица. Нагъваха фасуль, мисир, патáто и готови бяха да умрóт богато. Обмяна на пари две- три поредни от аднож направиха ги бедни и яйнакúва като тях дето с години сбират, разбойници крадóт и ги “изпират”...

Ако си карал по с малко отнапрéж и ако немаш и хадéть да окрадеш, спорóждош и го караш криво- ляво, и пак с фасуль, с патáто го отдяваш. И днеска са срящат цингурúсници людя, на акълън хми ейсгá са чудя. Цингурúсат, сурнат и не влизат в магазини, кат`га щат жú по 150 години.

Адин го гльодам в петь сабáхлен стане. Развъдил млóго, всякакви хайване. В градина, в ливада, в баира, като диво, с люде са не сбúра.

Немам нищо против люде работливи, да рáптят, да са здрави, живи. Думата ми е, дордé си на диньота, да даваш повечко и на душота...

Добавете коментар