за Родопите и родопския диалект

Блог - най-най

Родопски мъдрости и поуки 4

Понеделник, 29 Август 2011 07:48 от Севда Рабинева
Родопска къща - Юлиан Кръстев
 • С китап, ала без хесап.
 • Задумат ли вруть за рьот, станал е карашмалок (безредие).
 • Найди си будин (някой) хем да та храни, хем да та брани.
 • Вруть на една вода плени перем, на едно слонце ги сушим.
 • Капка по капка – вир, корень по корень – баир.
 • Поглевай и нахзать, та да видиш по-далече нахпреш.
 • Учúте са пенжурите на душота.
 • Шипьота (съмнението) е от воденичен камень по-тьошка.
 • Едни млого думет, пак малко казват. Други с малко думи много казват.
 • Утбавеното хубаво е от лошо бетер.
 • Криво дорво права сенка не прави.
 • И гурчивата истина е по-слатка от лажота.
 • Ничие болька не бива да се лекова с чуздо здраве.
 • В чузда рана соль немой сипва.
 • На горне без доно капак не трева.

Добавете коментар