за Родопите и родопския диалект

Блог - най-най

Кавърверсия

Вторник, 20 Октомври 2009 16:35 от Ангел Шеев - Шею

Мóмнеле, мари, хýбава,
ага та видя бальдúсвам.
Ножúнки прáвки и дльочки,
снáжка ти яце бендúсвам.

Ага та вúдям във бáрън
в рока с чаша уиски,
от теб по- кáматни нéма
певици или артистки.

Ага та вúдям забáрям
за Екстра Нина и Валя.
Адин кусýрчек ти имаш
дето хептéн го не гáля.

Много набóрже ги смяняш
айсия пусти юнаци.
Кáжи ми, как да та зьома,
без да са сбират ортáци?


А мома му отговаря...

Виж какво, мойто момченце...
На мене хич не ми дреме,
че ти не щеш да свикнеш
със туй, с новото време.

Още месец ме гледай,
щото след това ме няма.
Там в Европа ме чака
”кариера” и то голяма.

Като начало- танцувам
в нощен клуб за тузари.
Лятно време ще да ходя
в резерват на сафари.

Не слушай к`во ти говорят
за наши “бели робини”.
Живота в ред ще си сложа
за три, за четири години...

Добавете коментар