за Родопите и родопския диалект

Блог - най-най

Сиромашко лято

Вторник, 20 Октомври 2009 16:40 от Ангел Шеев - Шею

Ливада рóсна още зеленяе
и óтавана буйна до коляно.
Овошки ша са жьолтнат като злато.
Ей на яйсвá му викат сиромашко лято.

Резачки са разнúсат по баиряс,
прекарват са дърва адно след друго.
Пак заподбúраха са тикви и патáто.
Ей на яйсвá му викат сиромашко лято.

И на пазарян скопо зьо да става,
доматине по лев ша станат скоро.
И кардьоса пак ша стане актуална,
че без бидон, без каца зимаса е жална.

Полéно сáмо викат тикви ражда.
То и яйтув са раждат през година.
Пък то понякогаж и трудно са познава,
кутро е зряла тиква и кутро е глáва.

То бяха много дождове, градушки,
то бяха много гоби манатарки.
То дождове лит я, не налитя са,
че чак земьоса накúсна, бубуряса.

Стръвница мечка ходи по баúрян
и много волькове във овчи кожи.
И врямесо са лаха яце намотáто.
Ей на яйсва му викат сиромашко лято.

Добавете коментар