за Родопите и родопския диалект

Блог - най-най

На лаф със Стрика Михаля

Четвъртък, 22 Октомври 2009 18:21 от Ангел Шеев - Шею

-Здравей стрико Михале!Как си?
-Чи, бива, майци. Здраво съм.Болнав бех малко, в больница лижах десет деня, ама са оправих. И да ти кажа, дохторесе не си яце ма оправиха. За читириси лева ми изписаха лякове. Пих сакво- такво, ала си сторих ляк от бильки, зейтинчек, даже и мастичка маличко...
- Пенсията как е? Докъде стига?(усмихва се )
- До никъде. Не, не. Излогах та. Ищам да ми кажиш адресън на министъркана. Айная десу по пенсийсе... Как я звяха?
- Масларова.
- Тъй. Да си хи ворна някъв лев оти пенсияса млого ми дохода!?(смее се)
- Животни имаш ли?
- Имях крава. Отиде за мьосу я дадах. Чи то фуражъс читириси и петь стотинки и нагоре- мляконо по евтино. Зьох някъв лев от кравана- купих дърва по седемдесе и два лева кубик. Да са чудиш да са грееш ли, да плачиш ли!
- За политиката какво ще кажеш, за изборите?
- Какво да ти кажа, майци, какво да ти кажа. Било е всякакво, ала айсаков логане, айсакив разбойници ни повням да е имало! Законя правят за тях си. Заплатана си те курдисват и яце хубавко си я курдисват! Дойдат избори и са разшьотат. Надлогване- око да ти види! Чи я, майци, напреж ходех на бани. Аднаса рока ми е всакатена лю бая. Айс га какви бани. Та сестра ми умря в София та ниможих да ида да я опратя! Паро нема! Адно с друго са вейке не видьваме. Айс га кметове ша са избират. Да, ам какво да сторят кметовесе по селаса, ага от софрота държавна тям само трохи провадат. Пък данъцисе са си данъци. И друго да ти кажа... И напреж имя всякакво. Я съм и напреж ял калай, оти гльодах гропали комунисти как от власт намазваха и са съм тув- там попускал да продумвам... Ала айс га... Викаха демокрацияса- рьод ша има. Каков ти рьод! Децаса- пиьот, пуфкат, пцоват по потесу. Ни стрьоска ги ни даскал, ни закон, ни училище. Чиновници- дваж по- млого от напреж. Ката день слушам по радювоно за далавери, гърмьот са. Кутрото е било и муличко на влас, палати хотеле  е градило; децана хми учьот по Америка и къде ли не.И да...То богати люде всякогаж е имало, ала с рапта, с акъл, ако щеш буднож и с тарикатлък. Ала касу айс га да сьодниш на държавна софро, да куповаш за стотинки, да та ни фата ни закон, ни сод...Чи то приз турско вряме е не било айсой. Моя бубайко имя документ от преди дванайста година. Содили са са с адин комшия за имот. Мога да ти го покажа. Изляло е решение на съдон и след някав день съдебни чиновници „Мехмед ефенди” и “еди кой си” доходат на място и урядат веднага кой докъде и колко...
Викаш избори. Чи какви ти избори. Те гу са скорпили закон- гласуват ни гласуват людесе, койно е яхнал конян ни можиш го поклати. Чи то от шест милиона гласували, колкото и да идат, станваш и президент и депутатин и кмет. Айняе дено не гласуват та нищот, ама кой ги хлепка...И оти го не барноват законъс за избори? Оти ако го барнат, от айсяе десу са айс га на власт ша останат на порсте да ги броиш. Пък тям ни уидисва...Оти си властват доде са хубаво угоьот и сетне- майната му... Вярно, има ще от тях люде, дето са „госпудьови”дето са вика, ала те не прокопсват. Оти повечето са в политикаса за келепир. Не е ли айной?
-   А за учителите какво ще кажеш? За стачката?
- Виж какво... Будно ако смята, чи да си даскал е льосно, да дойде да пита мойна внучка. Я съм и в училищено ходил. То лю гюрультияна ти стига. Ала са айс га децаса изпуснати. Къде напреж ша видиш дяте да пие, да пуфка тютюнь, чи то имя рьод, уважение; униформа имя. Гльодам внучкана, как са адосва, тетрадьки разсурка, буднож до сраде нощ са кьори. И колко паро зима? Немала яце стаж, та нах триста лева…
Ам погледни пенсийкисе. Я имам адна комшийка- сама жена със сто и двайси лева. Я са чудям къде хи с ди душота. Буднож хи сипвахме млякце и паро буднож съм хи дадновал... Чи то айсва го е не имало.Стар чиляк да гладьова.
- Добре, стрико Михале, но как мислиш ти ще се оправи това положение?
- Айс ва как му викаха осемнайси вейке години? Преход ли, заход ли?...
Трява да дойде на власт чиляк сербез, янкесаджия. И законъс за избори най- напреж да са измени. То колкото са краде, то са украде. Трява да са тури малко рьод в сая държава. То сва на какво мяса. От общински чиновник нагоре до министър, депутатин- заплати от хиляда и нагоре. Ага са задума за народъс- то зафатат да обясняват и сбират от деветь дере вода. Икономика, накаква политика....фистална ли ,фискална... Мочат да скарват пенсионере с даскале, с шофьоре и други. И сит на гладън вяра ни фата. Пък думат мазно, хеле ага дойдат избори. Ша речеш, че не спьот- само за народъс мислят. Трява, трява някъв сербез чиляк...
-Ама на това му викат”твърда ръка””диктатура””тоталитаризъм”
- Абе, де зна какво му викат, ала тьожки времена дойдаха- крадливи и лъжливи...Нам старисе льока- польока ша на кратят, ам вие младисе сте учени, с компютъре раптите... Барек вие немойте дава да ва имат за будаляв...
как му викат... електорат... Соя мясец ша дадот дванайси лева върху пенсияса. Доматисе- нах два лева, сиренета, кашкаваля, меса, пенсионересе ги не наближат.Лоши сетнини, майци, лоши…Ама айсой са людесе. От Господя е дадено всяк да има умут, чи по- хубаво иде.  Хайде, да торнувам, чи токът съм не плащал- ша ма отряжат...
Записал:Ангел Шеев-Шею

(всяка прилика с действителни лица и събития не е случайна)

Още от тази категория: « Интервю Сиромашко лято »

Добавете коментар