за Родопите и родопския диалект

Блог - най-най

Тото пункт

Неделя, 25 Октомври 2009 13:18 от Ангел Шеев - Шею

Сóбота след обед.
Някъде към пéть.
Наредили са са люде-
с късмéть и без късмéть.

Всяк са е нагóрбил,
пúсва си числа.
Касиерка- уморена-
в дéветь е дошла.

Фишове си зúмам,
врядам сá и я.
Приз годúнаса издáвах
парúци лю бая.

Скоро две хилêди
фáтих от петица.
Оттогáв по- млóчко пускам-
имам си маúца.

Има люде викат:
„С, ва тото е заблуда!”
Да, ама са лáхва
Буднóж да стане чудо.

Айнóй е наредено-
не си нипрост, ни луд.
Ама как да са живяе
Хéптен без умýт!...

Още от тази категория: « Мерак Банкомат »

Добавете коментар