за Родопите и родопския диалект

Блог - най-най

Миграция

Четвъртък, 29 Октомври 2009 08:55 от Ангел Шеев - Шею

Пиленце пеé на търанýда,
крáвана пасе си чúча Мýда.
Комшийкана хи арпажúчек купи
и в градúнана са та надýпи.

Пиленцено гняздо ша да свие
и ачкóве в нéга шá да скрие.
Пък чúча Мýда ша си гльода крава
и на децана млячице да дава.

И айнóй година след година,
Додé и Муда са помúна.
Айс гá в селáса тъй са получава:
Нéма ли баба, нéма вéйке крава!...

 

Още от тази категория: « Корупция Спомен »

Добавете коментар