за Родопите и родопския диалект

Блог - най-най

Есен

Сряда, 04 Ноември 2009 17:44 от Ангел Шеев - Шею

Има две-три села в нашес край дето са в лочка. Кощине са подредени въз ряка и от аднана страна-синевица. Слонце огрява горнен край ага са утерно покаже. От Димитровдень нататък чьостиш могла пада. Пък и ляте буднож са лахва. Та... адин приятел, растнал в синевица ми разправяше... Ага са били ученици даскалицана хми дала тема за съчинение "Есен" Писали кой каквото писал, пък адно дяте писало само:

Есен

"Падна могла. Докараха кардьо."

Даскалицана му са карала. Ама та е била отводешна- от Пловдив, от Пловдивско ли...
Мене ако питат- шестица е трявало да му пише. Оти и я мочам да писвам кропъчки , ала толков млого да кажа само с две изречения...

Добавете коментар