за Родопите и родопския диалект

Блог - най-най

Рецепта

Събота, 07 Ноември 2009 16:18 от Ангел Шеев - Шею

Сърцето ти ако сá пак разхлóпе
и по аптеки тóрниш пак,
нимóй купóва ляковете скóпи;
я ша ти кáжа евтин ляк.

Буднóж и ляковете ни помагат
даже да са скóпи, внóсни,
когато дертьове та все налягат
и поядаш само постно.

Гльóдай нивясти- óко да са плакне-
дрúпите си нóси нови.
Ракийка мýличко си вéчер „трáкни”.
простотия подминóвай.

Парúците не стигат. Ти спорóждай.
И по чóстиш влизай в храма.
А политицисе ага та лóжат
ти спомúнай „леля”, „мама”

От пясни, мохабéть нимóй отказва.
Не спестявай дума блáга.
Със тьóжка рáп та са нимóй накáзва.
Ай тóй от болести сá бяга!...

Още от тази категория: « Орел и Сольмень Диньоско »

Добавете коментар