за Родопите и родопския диалект

Блог - най-най

Тоталитарен дядо

Неделя, 08 Ноември 2009 14:42 от Ангел Шеев - Шею

Равенство и братство
уж беше му девиза,
ала никому не даде
втората си риза!
Реституция дочака-
имот- гори и ниви...
А равенство и братство-
в папки и архиви...

Добавете коментар