за Родопите и родопския диалект

Блог - най-най

Тая бабичка вече я няма - умря, но все като мина покрай нейната къща в Старцево, струва ми се, че ще се покаже на капията прегърбена и пак ще ми разкаже каква каматна е била нейната първа дружка - Минка.

- И сега има каматни моми, ама като Минка друга не съм видела. Ага разрежеш карпуза, каква е - нейните бузки беха такива. Пък ага те погледнеше с черните череши-очинки -да те изпие. Наближеше ли байрям, три жени не можеха да я наплетат за цел ден. На четирисет плитки я редеха. А на плитките - на пет места рупове. [*] Ага тръгнеше да върви, цънкаха като дюзия чанове.