за Родопите и родопския диалект

Блог - най-най

И те са, амудже*,  на много чешите. На един само с поглед можеш да му състинеш кръвчицата, на друг - и пищол да му извадиш, пак пет пари не дава

За 23 години горска служба срещал съм ги всекакви - и плахи, и кабадие*,  и рушветчие - ала да ти кажа ли? Тимаря от Стърница няма да забравя

С него се набарахме на Чилтепе. Млатил бе човекът наляво и надясно. Каква му е била сметката не зная, но аз сварих най-малко трийсет смърча, повалени на земята. И всичките на отбор. И други стърничани по онова време правеха нарушения, ала такава пакост на едно място не бях виждал. Сърцето ме заболя