за Родопите и родопския диалект

Блог - най-най

"Грях" 1999 г. - Борис КольковскиВинаги съм казвал, че родопчанин където и да го е отнесъл живота, не може напълно да се отдели от корена си. Кой повече, кой по-малко запазва в сърцето си красотата на родната планина, песента, каматната дума... Такъв беше и проф. Борис Кольковски от с.Чокманово. В биографичната справка четем:

"Борис Кольковски е роден на 22 април 1932 г в с. Чокманово. Най- малък син в родолюбиво семейство със седем деца. Завършва Райковската гимназия, а през 1957 г.- геология в Софийския университет. От 1960 г. Работи в катедра "Минералогия, петрология и полезни изкопаеми" на Геолого- географския факултет на Университета като асистент, доцент, а от 1994- като професор. Има повече от 90 научни публикации, някои от които в Япония, Канада, Русия и др. Откривател е на новия минерал орфеит..."