за Родопите и родопския диалект

Блог - най-най


Warning: Creating default object from empty value in /home/kvovikas/public_html/napenalki.com/components/com_k2/views/itemlist/view.html.php on line 143

Warning: Creating default object from empty value in /home/kvovikas/public_html/napenalki.com/components/com_k2/models/item.php on line 274
Георги

Георги

Уеб сайт: http://www.myspace.com/bolgare

На зимна нощ и дятещи гоз, да нямаш вяра

Хубава жена и хубава борна, на паратько место се тросят

На паршничава овца, чан са не ворзва

Ако торниш след пче`лана нах медон ша та отведе,ама ако заследиш борбунян баш на гиброна ще те изкара

Оставена жена и нахапана пиперка (люта), са не взимат.

В хахорната воденица, дяволене се прерипкат

Сухо дупе риба не яде, ама и риба гоз изида

Аднô жена може да са сôрди на мъжон хи, точно дуде изсôхне една носна кôрпа, повече Не.

И чôрната óфца, бêло млêко дава

Удри самарен, та магарено да се сêта

Яла гôска снêг, пила гôска вòда