за Родопите и родопския диалект

Блог - най-най

Ангел Шеев - Шею

Ангел Шеев - Шею

Наголемя деньос. По-топло става.
Тув-там снежок са още бялка.
Във махалона ягънце приблява,
насрьощо чуе се тътрàлка.

Пак забуряват дертьове людéсе,
разтóрнуват са като мравки.
Снегон напольнил с вода e дерéсе
и с кал барýги и канавки.

Уеб сайт: http://www.napenalki.com

Моят дядо беше овощар, присадаше овошки. В жобине му все имяше мехлем, калеме, пошки. И без да ви са хвáлям и без да прáвям "поза", той донесе пръв в село вид японска роза.

(всяка година фирма “Родопа милк” с. Смилян провежда конкурс “Мис крава”)

Я съм крава и съм шестгодишна,
баш от родопскисе говьода.
Кáматна съм и съм много дойна-
стопанисъс ма яце гльода.

Световното по футбол продължава,
след н якав день финала наближава.
Кой на върхо ша са покачи
и парици много ша закачи?

Ливада рóсна още зеленяе
и óтавана буйна до коляно.
Овошки ша са жьолтнат като злато.
Ей на яйсвá му викат сиромашко лято.

Мóмнеле, мари, хýбава,
ага та видя бальдúсвам.
Ножúнки прáвки и дльочки,
снáжка ти яце бендúсвам.

Като Мамалев съм полегнал на дивана.
Задрямал съм. Одеялце метнала женана.
Я сонь сънувам, сонь и празник за душота.
Берекетисвам я: “Добре съм на диньота.”

Напрéж май не имяше коща да ни са внисаха парици в “пóща”. Тъй на ДСК людесе още викат и за зор заман пари затúкат. Добре, ама от десет и кусýр години людéсе помнят празни магазини.

Уборка са нящо наш‘са държава,
не знае са кой кога заговява.
Календарън гльодаш- датана точна
само че няк‘ви говяят безсрочно.

Имам бабка здрава, жива,
дето често ме разсмива.
Пет деца е тя родила
и старец, вика, “отредила”.

Наголемя деньос. По- топло става.
Тув- там снежок са още бялка.
Във махалона ягънце приблява,
насрьощо чуе се тътрàлка.

<< Начало < Предишна 11 12 13 14 15 Следваща > Край >>
Страница 11 от 15