за Родопите и родопския диалект

Блог - най-най

Ангел Шеев - Шею

Ангел Шеев - Шею

Наголемя деньос. По-топло става.
Тув-там снежок са още бялка.
Във махалона ягънце приблява,
насрьощо чуе се тътрàлка.

Пак забуряват дертьове людéсе,
разтóрнуват са като мравки.
Снегон напольнил с вода e дерéсе
и с кал барýги и канавки.

Уеб сайт: http://www.napenalki.com

Над бялия лист съм наведен и пúсвам и думи нарядам, и рими курдúсвам. Със другаса рока подпрял съм я буза и áнцуздáн вляла е мояна муза.

Аднá ýтерна сьóднали на маса в кафеньóна и пиьот кафьó, бульон бай Ангел, Чакала, Лявчо и още двамúна- троúца. Влиза най- стариян бай Ангел, сяда и пита:

(от едно родопско село)

И я съм моско, моско като всички,
загльодвам кропачки полички.
Хем от млáдине нивясти в махалона
най- кáматна е мойна Дездемона.

(Посвещавам на всички истински родопчани от 50 до 100 годишни)

Нашенско лято. День дльог и работен.
Вейке слонце занúкна, пък день са ни крáта.
Дечкóве броьот и са крият на потян;
дядо в пóдьникън влиза с гюбрúва люпата.

Напреж две години, ага гърмяше НАТО,
ние пак посяхме си патáто.
Да, ама в юни сýша фáти
и родопчанинът си пак упáти.

(По идея на художника Дичо Капушев след постановката “В очакване на Годо”)

Над десет трудни години минóват,
морú людесе голям фукарлоk.
Парúцисе дребни, дéсо ги дават,
не стигат да плащаш вóда и ток.

Какви клинове правеше баба Шина, Господь да я прости! Какви клинове! С ориз, с тиква, с урдица; забялени с бéзсолно мáсло. Правеше ги в голяма тавó отгоре на пéчкана. Предяше и от вряме на вряме вóртноваше клúнън и намажеже с мáсълце горнана кóра.

(по Крилов)

Мравчица аднá кафява, работлива,
сóвне ли са рап ти
горб превива.
Сламка сýрне, клечка, зóрно;
цаль день рап ти неуморно.

Га слушам, гльодам чета и са чудя,
как ученисе ша клонират люде?
Чи то тогав не знам какво ли бú ще:
правиш чиляк каковто ти са ище!

Топъл юли. На сяно мирúса.
Мясечинка на сухо са фана.
Стар сахать пак си мама курдúса-
кóсажия ша рано да стане.

<< Начало < Предишна 11 12 13 14 15 Следваща > Край >>
Страница 12 от 15