за Родопите и родопския диалект

Блог - най-най

Ангел Шеев - Шею

Ангел Шеев - Шею

Наголемя деньос. По-топло става.
Тув-там снежок са още бялка.
Във махалона ягънце приблява,
насрьощо чуе се тътрàлка.

Пак забуряват дертьове людéсе,
разтóрнуват са като мравки.
Снегон напольнил с вода e дерéсе
и с кал барýги и канавки.

Уеб сайт: http://www.napenalki.com

Слушам вчера как кара са снахóна;
беше походила по махалóна.
Синон я слуша, а пък та наряда:
- На гости у Иванка бяхме в сряда.
Какъв компютър купили на Сашко,
а нашето дете е сиромашко!

Нашенски текст на староеврейска песен

/женски вариант/

Отколе мама ми затрáля:
- Нимой да фúриш ти Михаля,
чи нему му е юмон на вяйка;
в главона мяса пробúта ляйка.

/на проф. Д. Серезлиев/

Ако са вóрниме назад в нашесо образование, ша видим бáм- башкá поощрение и наказание. Питат та, мъльчиш и дáскалън ти писва двойка, че и два шамара ти отпóри, като за упойка.

Златоградски патáтник, момчиловско люто, с кешкéка, село Смилян е прочуто. Растяха напреж мóми и юнаци, адяха угýрть, катмú и кулáци.

Приятел имам. До стотинка
ушонка го адна блондинка.
Под кóжана му та навря са,
чилякън вейке будаляса.

Финикийци нáкакви са измислили пароса и от тогава áнджак друга станала диньоса. Години, векове от финикийско вряме са миноли и пароса правила войни , каймéтя и неволи.

Ай`сгá диньоса са уборна
и нема нищо от напрéж.
Мома ай`сга да тросиш с борна,
ракия блага да пиéш.

Адин хем млад, хем нов момчиловски авджия за сефте бил тýрен на адна пусия. Чилякън сьоднал си под адна борúка, хáпнова салам и с млякце го притика.

Адно магаре си пасяше
за нóга ворзано със вóже.
До него пúшкаля имяше,
да ги досьогне то не може.

/със слово по Вивалди/

Пролет:

Долнорайковци уж население са градско-
гльодам ьомнали са да копаят нах Забацко.
Там по бунгалá, по вили и по стари кощи
всяк са е надупил и земица постна пощи...

<< Начало < Предишна 11 12 13 14 15 Следваща > Край >>
Страница 13 от 15