за Родопите и родопския диалект

Блог - най-най

СЛАВЧО ХАДЖИЙСКИ

СЛАВЧО ХАДЖИЙСКИ

Евелзаманско моско. Ако са находа некво за пийноване  е таман. Най-сетне да има мухабет, пак бива.

Уеб сайт: