за Родопите и родопския диалект

Блог - най-най

Огнян Данчев

Огнян Данчев

Уеб сайт:

Даскалисе уж люде духовни,
без пари и те са недоволни,
че и те семейства гльодат,
ала с празни торби вкъщи си доходат.

Включих са на министерството в интернетя.
Реках си, крати ми са най сетне и изетя.
Без да платам интернет ша гльодам.
Ала нещо я го не находам.