за Родопите и родопския диалект

Блог - най-най

Михаил Димитров

Михаил Димитров

Гайдажия!!!  С очи и уши зимай, в сорце и глава сбирай.

Уеб сайт: http://www.youtube.com/user/vex9060

Родопа е най-интересната българска планина. И не само заради удивителната й красота. В нея има една особена романтика и настроение, които попиват в човека още при първия допир с заоблените й склонове.