за Родопите и родопския диалект

Ангел Шеев - Шею

Ангел Шеев - Шею

Наголемя деньос. По-топло става.
Тув-там снежок са още бялка.
Във махалона ягънце приблява,
насрьощо чуе се тътрàлка.

Пак забуряват дертьове людéсе,
разтóрнуват са като мравки.
Снегон напольнил с вода e дерéсе
и с кал барýги и канавки.

Уеб сайт: http://www.napenalki.com

Снежôкъс няк ви люде ги завáри
със пáлто старо и с папýця стари.
То още по наблúжаме Европа.
Бензúнъс - скôп, че и ракия скôпа.
Айсôя пôть ми сá ще да ви кажа, как адин комшия сбóрка си етажа. Знайте- блóковесе са аднáкви, мясат са апартаменти, пък по Коледа са лáхват всякакви моменти…

Бай Ангел плахо пристъпи към лекарския кабинет, почука и отвори вратата в момента, в който чу едно дълго “даааа.” Докторката беше млада, сестрата - също.

Не пóвням кога айсáя система „ стартира”
и врють людесе ги тá номерира.
За хубаво беше, или пък не
от тогав всяк има си ЕГН.

Баба Дора беше от многото баби, които живееха или по- скоро, доизживяваха дните си в опустялото село. Нямаше вече сили, както навремето, да гледа животни, да сее картофи, фасул. Въртеше се край нея един котарак за дружина, а и да дояжда остатъците от предимно постната и трапеза.Децата и, син и дъщеря, отдавна се бяха изселили в града. Както и всички останали по- млади хора. Синът ú от пет години живееше и работеше в Торонто, Канада. Не беше женен, а караше четиридесет и пет. Баба Дора последния път като си дойде за малко му заричаше:

И тъй двете любознателни комшийки,
от тия, дето викат им клепчийки.
Отново седнаха на тяхната си маса
където ще оставят десетина фаса.

(Квартално- тротоарни, диглосични, поетични напъни)

Две наблюдателни и любознателни комшийки
от айняе дето викат хми клепчийки.
На кафенце седнаха в барчено гаражно
и да си кажат няк во "интересно", "важно".

Губят се моите стъпки
назад по пътеката снежна.
Дървета от студ изтръпнали
от двете страни се свеждат.

(на В.Б.)

Помогни ми, Господи,
да остана
тук, на сцената и
на екрана.

Коледо моя- многогодишна!
Коледо моя- забранявана!
Ти пак си ми тая, предишната,
пак очаквана и възпявана!

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 6 от 15