за Родопите и родопския диалект

Ангел Шеев - Шею

Ангел Шеев - Шею

Наголемя деньос. По-топло става.
Тув-там снежок са още бялка.
Във махалона ягънце приблява,
насрьощо чуе се тътрàлка.

Пак забуряват дертьове людéсе,
разтóрнуват са като мравки.
Снегон напольнил с вода e дерéсе
и с кал барýги и канавки.

Уеб сайт: http://www.napenalki.com

Момнеле мари хубава,
вчера ти хабéр провáдах.
От теб хабер чакам от снóща,
ала си все на „гласова поща”…

Всяк знае- в нáшаса държава-
уж сá ни зúма, пък сá дава.
Научиха го вéйке и децáса
как дават са пари „под маса”

Гльóдаш с гá и чудиш са какво са получава
в наш са кáматна пък урочасана държава.
Чиляк на кметски стол тъй отаднóж забогатял,
без никакво, ама от никаде да е окрáл?!?!?!

Адин приятел, дето наврямето рáптеше в Окръжен съвет на голям меснéть ми разказа за жалба на аднá жена от нáкутро село. Женáна пúсва: „Ищам да са оплачам. Да убôрните фнимание на нáшен кмет… Адин дéнь са бех вóрнала от рáп та и сá съм накóльчила да вáздъхнам.Вратана- отключена… Без да чука флúза кметън. Нищо ми не вика, ам лю зафáти дá мá бори. Бори мá, бори мá и…мá набори…

Оборка са животяс да ви кажа
и людесе тъй са изменúха.
Сюртюкън днес е яце важен
пък хитрисе са пущамúха.

(спомен от времето на мобифоните)

В аднá стара кръчма, в адин стар конак, са срьошнаха сноща мома и юнак. Момúнкана - млáдка с кропа пола, като мутька полáтка с мýтьки крила. Юнакън- напéрен с нов мобифон, с пулóвер модерен и бял панталон. В камúнана пукат дърва от мешо, пиьот и са чукат на маса в кишьо. Юнакън пияше водка с лимон, а момúнкана лúже каберне совиньон.

(иде Никулден)

Какво е шаранът? Риба сладководна.
На Никулден пак цената му скача.
То и през годината не е народна,
”международна” в декември обаче.

Нимой са майци, назлъндúсва,
ам стóри си за теб хасап.
Юнак та кáматън бендúсва,
юнак имóтан и ербап.

Стрúку Насо и стрúку Гочо беха гáлиба най- стари в махалôна. В айняе години между 1960- 1980 имя млóго старци над 90 години. Как са жúли, какво са яли и пили сá знаеше. Войни, глад, болести и какво ли не хми беше през главôна минôло…

(На тези,за които читалище "Орфееви гори"беше и е втори дом)

Родихме се във интересно време-
във Райково ни мина младостта.
И ние сме "на всеки километър"
от Райково до края на света!

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 7 от 15