за Родопите и родопския диалект

Ангел Шеев - Шею

Ангел Шеев - Шею

Наголемя деньос. По-топло става.
Тув-там снежок са още бялка.
Във махалона ягънце приблява,
насрьощо чуе се тътрàлка.

Пак забуряват дертьове людéсе,
разтóрнуват са като мравки.
Снегон напольнил с вода e дерéсе
и с кал барýги и канавки.

Уеб сайт: http://www.napenalki.com

Орел и Сóльмень
(по Ст. Михаиловски)

Сóльменчек гърбат, рогат
от росна трява сá показа

Кума Лиса и Ежко Бежко
( По Бълг. народна приказка)

Тóрна Лиса въз баира.
Тýф подзúра, там подзúра.

От старо вряме в наше село и мóми,и жéни, и мóски носеха дльóги гáще. Напрéж са били с въркузýнь, по- сéтне с ластик.

Още от аднó вряме си пóвня старите люде, за някъв дéно е учил млóго,”пък гу нéма в кóрпа вóрзан,”викаха “учена будалó.”

Има две-три села в нашес край дето са в лочка. Кощине са подредени въз ряка и от аднана страна-синевица. Слонце огрява горнен край ага са утерно покаже.

Баба ми га беше жива, здрава
все си гльôдаше на село крава.
ТКЗС- то преди да стане
имя си и люде и хайвáне.

Любов, любов! В душóса ми са втóкна,
Хéле га бех я на двáесте и пéть.
И отаднóж акълъс ми нальóкна.
Ала да знáйте любовтóс е и изеть.

Ни знам óти на чиляк дето нито са води, нито са кара, нито самó върви, в наше село му викат”лява пчéла.”

Милко бé кечьó. Лява пчéла. Още от първо отделéние са заядаше кúм с децáна, кúм с даскалúцана и с кóга ли не.

Не, не става дума за Моцарт и за неговата безсмъртна музика...

Става дума за тая музика, която ни залива като помия и както и да се нарича - чалга, попфолк или каквото и да е.

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 9 от 15