за Родопите и родопския диалект

Ангел Шеев - Шею

Ангел Шеев - Шею

Наголемя деньос. По-топло става.
Тув-там снежок са още бялка.
Във махалона ягънце приблява,
насрьощо чуе се тътрàлка.

Пак забуряват дертьове людéсе,
разтóрнуват са като мравки.
Снегон напольнил с вода e дерéсе
и с кал барýги и канавки.

Уеб сайт: http://www.napenalki.com

Ех, кáматна мома бé Ленка!
Нимяше като нея друга.
Аднóж я срьошнах и заблях са,
чак стóпих във аднá барýга.

Пиленце пеé на търанýда,
крáвана пасе си чúча Мýда.
Комшийкана хи арпажúчек купи
и в градúнана са та надýпи.

Дядо Христьо смýкна цигáрана, позакашля са, извади кóрпа та прибрúса чéлоно. Беше срадé лято, по Петровдень и бая бе жега фáтило.

Млóго е льóсно агá си млад,
да теглиш пари от банкомат.
Да, ама лáхва са пенсионер,
от банкомáтън нéма си хабéр.

Сóбота след обед.
Някъде към пéть.
Наредили са са люде-
с късмéть и без късмéть.

„Кой не е съгрешил на тоя свят, кажи!
Безгрешен срещнал ли си стар и млад, кажи!”

Омар Хайям- рубайат- 49
Превод Йордан Милев

Стрúку Лáмбю имяше хадéть пóдзимъшно вряме да си найде борнúца от крива борúка. От аднó вряме са знае, чи борнóта е в крива борúка и до день днешен ша чуиш зевзеци да ти го казват.

-Здравей стрико Михале!Как си?
-Чи, бива, майци. Здраво съм.Болнав бех малко, в больница лижах десет деня, ама са оправих.

Още додé вървяше нах нéга, дядо Стою са загльода. Млáдо беше и жéнско беше, ала с панталóне широки, пък отгоре грóпало, та пóпън му бé видя.

Родопчанинът е бил и си остава широк човек с чувство за хумор. По- трудния живот в планината е създал у него една защитна реакция- да гледа на живота преди всичко от хубавата му страна.

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 10 от 15