за Родопите и родопския диалект

Счетоводните къщи в Бургас

Много фактори сочат, че счетоводните къщи в Бургас ще бележат ръст през следващата година. Градът показва добри икономически показатели последно време и благоприятства развитието на малкия и среден бизнес, а с това и счетоводното обслужване (което обслужва именно тях).

Бургас е най-важния икономически и административен център на югоизточна България и е четвърти по население в страната. Градът има добре изградено пристанище, както и собствено международно летище. Инфраструктурата е добре изградена. Индустриализацията е на едно от най-големите нива за страната. Отрасилте които доминират икономиката са търговията, хранително вкусовата, нефтопреработвателната, дървообработвателната промишленост, машиностроенето, транспорт, туризъм и услуги. Градът е конкурентен, заплатите са добри, а безработицата е една от най-ниските за страната – едва 4.36%. В града има доста голяма индустриална зона, която е разделена на няколко района. Търговията също е на ниво – изградени са хипермаркети от всички вериги, както и множество търговски центрове.

Въпреки че строителството не е добре развито, едни от най-големите строителни фирми са със бургаско средище. Близко до града са разположени едни от най-големите винарски региони в страната, мини за въглища и метали, солници, които са единствените в страната от които се добива морска сол и функционират от хиляди години.  От гледна точка на транспорта, Бургас също е един от най-добре развитите градове – разполага с абсолютно всички видове транспорт – железопътен, шосеен, въздушен и воден. Пристанището на града е добре развито, разполага с 33 места и обслужва 60% от товарите. Пристанището е разделено на три части: нефтено пристанище, рибно пристанище и Пристанище Бургас, което е най-голямото пристанище у нас и там се намират няколко сектора, които включват и бургаските корабостроителници. Туризма е също един от изключително важните отрасли – всяка година се посещава от над 1,5 милиона туриста, което е повече от конкурента Варна.

Като най-добрия град за живеене, развиването на търговията - новите заведения, магазини, ресторанти, както и преустановяване на нови фирми ще благоприятстват развитието на счетоводните услуги в Бургас и региона.

Сходна информация относно състоятнието на счетоводното обслужване може да намерите на страницата Счетоводни къщи Плевен.