за Родопите и родопския диалект

Блог - най-най

chokmanec

chokmanec

Уеб сайт:

В оборан
Тракторан избобутя и в оборан са навря
кравине замуцаха и с двеста кила мляко скуцаха
(във връзка с инцидент на силажната яма в Дереке)

Тертиплии
В Соколовци са тертиплие
и са сторили хорь'мак на кюприе
На кутрат страна да са уборниш
все в рякана ша пуворниш