за Родопите и родопския диалект

Блог - най-най

QnaM

QnaM

„Не е нужно да излизаш от стаята. Остани да седиш до масата и се вслушай. Няма защо да се вслушваш, просто чакай. Не трябва дори да чакаш, само се научи да бъдеш тих, неподвижен и сам. Светът драговолно ще ти се предложи, за да свалиш маската му. Той няма друг избор; в екстаз ще се изтърколи в краката ти."   Франц Кафка

Уеб сайт: http://jivotyt.com/

Е, хубу море и ...лято,
ама и зърното налято!


Ут вчера станаф леберал (all),
и ич ни търся вече
Ситен, ситен снегът заваля
и прегърна Земята ни с бяло.
И каква топлина се разля
в Рождеството, над нас засияло!
Кой пръв Родопа нарече те -
Орфей или аеди - странници.
Величието, тайнството ти вечни са,
приют намерили във славни страници.

Прочута е родопската каба гайда. Влезне ли в прегръдката на майстор гайдар, те се сливат в едно – сърце до сърце, дъх до дъх. С една въздишка изплакват скръбта, с един възглас споделят радостта. Родопската каба гайда е песен и съдба!

О, Музо, с непресъхваща лира,
помогни достойно да възпея,
с любов, що от сърце извира
него, боголюбеца, беса... Орфея.