за Родопите и родопския диалект

Блог - най-най

harmansky

harmansky

Уеб сайт:

Съпрузи бяха двамина: Гого и Шина,Изхраниха четирима сина

По някаква си причина Гого напусна Шина. Нещо й не хареса, та я па реса.

Сам си къщата редеше,сам си ризите переше.Сам си и почина сиромаха,

от силни болки в стомаха.Свой се събраха,помен да му правят.

Три дни ядоха и пиха и се веселиха.Всичко останало по равно поделиха.

В къщи   остана само баба Шина помен да му прави и да го спомина

а та люто го проклина.

Накю

Седем щерки ожени стар дядо Игнат, до като бяха двамина йеци беха рахат, ала легна баба Добрина, легна, та почина Остана дядо самичък да й прави помен и да я спомина. Малко време мина от как баба почина Събраха са мнозина, зетиве седмина, три дни се караха и не се разбраха кой имот да вземе, кон дядя да гледа Обади се Радка, застанала зад дзатка Аз съм най-малка, мен ми стига махалка. Вам пък га ви трева дядо да ви додева гледайте го ви сами, от мен ви изин, да ви е харизану гулемуту имане-горнята и делви Другана рече, че и та са отрече. Тогава накрая, без да са мая остана си самичак сам да са гледа стар дядо Игнат

Баба Рада Омръзна на баба Рада на чузди да са нагада. Докато бе млада, врюм бе за наслада. Ага остаре, газон хи са превре. Беше порва в селуну, сега е първа на опашкана. Гледат я синове и внуци, ала нах срьощу, оти са копуци баба Рада взе да са напикава и насира. Ала пак не се предава и не запира, да не дава мира. Омръзна на баба Рада, от харкумана кратох да извада и зафана да иска да й варят каша, защото е била в село баша Тогава снаха й Велика сърдито се развика: - Гледайте къде серете, защото сами ще се перете Горко ми от вашите паршници, фавоне ми се душица, с гачка дрипине ви сурна в рекана да ги гмурна.

 

Нолю и Калина, живеят си двамина за работа от тях никой не спомина. Макар и да нямат троха за пладнина, голями са калпазани и големи готовани, чакат само син да хи храни Огладне ли газина, разморда са Калина, сбира в торба пладнина за двамина, в качка-млекачка, урда във карстачка/месал /. "Не мога да паса крава и да сегя права, карай я ти на паша в градинана наша, ага я докараш,жа има какво да бараш, жа ти сготвя в тиганян ут праматарян пряснукова каша, та дано да найдеш за кравана паша. Нарами Нолю качулян, упьона вожуну с чучулян, утведи я в ливада, вав брежнана гармада, зачука чучулян, заупуля са упулян, кравана нема къде да пасе и зафана да реве. Нолю са наметна сас качулян, легна до чучулян. Зафана вестник да чате и кравана да реве. Дойде Калина, завунка с чапина Нолюва газина. Нолю бега, Калина гу слега.