за Родопите и родопския диалект

Държавен вестник

Какво е Държавен вестник? Каква информация ще открием в него? Защо е добре да го следим? Това са все въпроси, на които ще се опитаме да отговорим в настоя щата статия, за да ви информираме за ползите от информираността ви спрямо законовите изменения и допълнения.

Държавен вестник се оказа изключително ценен ресурс за всеки професионалист в динамичното време, в което живеем. Използват го както юристи, така и икономисти и специалисти по счетоводство и на практика всеки гражданин, който желае да бъде максимално добре информиран в подобен аспект, за това, което се случва по висшите етажи на държавните институции. ДВ често пъти е полза и на гражданите, на които се налага да проверят промяна или новост в законодателството, касаеща тях пряк интерес.

Самото издание датира от края на 19 век, като е пусната в печат съвсем скоро след Освобождението и има за цел да поддържа информираността на обществото за промените в държавния апарат. Макар в началото, той да излиза веднъж седмично, то днес това е променено и ново издание се появява всеки вторник и петък, като понякога това се случва и в други дни от седмицата, дори в почивни такива.

Съдържанието му е разпределено в два раздела. Първият раздел на вестника – официалният – е с по-строг държавнически характер, като публикува решения, закони, законови промени, международни договори и други важни актове на най-висшите държавни инстанции в лицето на Министерски съвет, Президентство, Народно събрание, Конституционен съд. Вторият е с по-мек режим за публикациите и там откриваме съобщения на общини, съдилища и други по-малки ведомства и организации.

След 1989 година, Държавен вестник претърпя доста промени. Всичко започна с приетият през 1995 година закон за ДВ. Днес той може да бъде достъпен в интернет и то напълно печатно, като това е факт от 2008 година. Все пак печатното издание, чиито годишен абонамент към настоящия момент струва 96 лева предлага доста по-подробна информация. Така например от февруари тази година (2012), в електронната версия на изданието не се публикуват съобщенията за обществени поръчки. Освен всичко останало при възникване на смислова грешка между двете версии, то по-голяма тежест има печатното издание.